در آن شهر غریب

آشفته ام در این بیابان 
بی تو...
دلواپسم برای روزهای تو
در آن شهر غریب
از آینه های مقابل ات.
دلتنگم...
دلواپست
بی امان
بی پیوسته
نفس نفس زنان
بی حوصله
یادت می کنم....
/ 0 نظر / 67 بازدید