بــعـضـی وقـــت هــا

 

چـنــان کـیـشــت مـی کــنـنـد

 

کــه ســـالـهــای ســــال مـــات مـی مــانـی !

/ 0 نظر / 4 بازدید