جای خالی

برق رفته است

کبریت می کشم وشمع را روشن می کنم


مبل و صندلی هستند

میز و دیوار و چیزهای دیگر هم


از تو اما فقط یک جای خالی مانده است


جای خالی ِ دستت بر قاشق

جای خالی ِ پایت در کفش

جای خالی ِ حضورت در من


/ 0 نظر / 40 بازدید