همیشه

همیشه

به انتهای گریه که می رسم

صدای ساده فروغ، از نهایت شب را می شنوم

صدای غروب غزال ها را

صدای بوق بوق نبودن تو را در تلفن!


آرام تر که شدم!

شعری از دفاتر دریا می خوانم

و به انعکاس صدایم

در آیینه اتاق

خیره می شوم

در برودت این همه حیرت

کجا مانده ای آخر؟؟؟

/ 0 نظر / 37 بازدید