نمیدانم

نمیدانم تا به کی این انسان تبعید شده

باید در گمراهی محض باقی بماند

آخر خدایا مگر گناه انسان چه بود

که اینگونه انسانیت را بر زمین نهاد و گریخت

صداقت ، دوستی ، عشق و محبت را

در کجای راه زندگی نهاده است که اینچنین

 به حیله و نیرنگ و رنگ و ریا پناه آورده است

دلم از اینهمه بیخبران خود فراموش کرده گرفته است

نمی دانند با خود چه کردند

و باز نمی دانند با ما چه میکنند.

/ 0 نظر / 38 بازدید