مینویسم ، مینویسم از تو

مینویسم ، مینویسم از تو

تا تن کاغذ من جا دارد


با تو از حادثه ها خواهم گفت


گریه این گریه اگر بگذارد


با تو از روز ازل خواهم گفت


فتح معراج ازل کافی نیست


با تو از اوج غزل خواهم گفت


مینویسم ، همه ی هق هق تنهایی را


تا تو از هیچ ، به آرامش دریا برسی


تا تو در همهمه همراه سکوتم باشی


به حریم خلوت عشق ، تو تنها برسی


می نویسم ، می نویسم از تو


تا تن کاغذ من جا دارد 

/ 0 نظر / 37 بازدید