بزرگتـــــــــرین افسوس آدمی زمانی ست که حس می کند می خواهد اما نمی تواند و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما نمی خواست . زرتشت 

دستهایی که کمک می کنند گرامی ترند از چشم هایی که گریه می کنند .کوروش کبیر

/ 0 نظر / 4 بازدید