دیشب گل من غنچه ی خاموش که بودی؟

دیشب گل من غنچه ی خاموش که بودی؟

تا وقت سحر تنگ در آغوش که بودی ؟

 

 من با خبر از شیون و غوغای تو بودم

 ای دل تو به یاد لب خاموش که بودی؟

 

دور از من غمدیده کنار که نشستی؟

در پرتو مهتاب هم آغوش که بودی؟

/ 0 نظر / 57 بازدید