دوستت دارم گفتن های تو مثل بندهای کفش دخترکی است

که تازه یاد گرفته چگونه بند کفشش را ببندد ...

محکم نیست ...

امکان دارد باز شود ...

باز شود و کفش از پا در آید ...

آن وقت باید ادامه ی مسیر را لنگان لنگان طی کرد .

/ 0 نظر / 4 بازدید