تو خاطرات تو کم کم گم میشم

برگای زرد منو یاد تو میندازنچه زود رسید پاییز بازم اما اینبار تو ماله من نیستیروزا دارن آروم آروم سرد میشن غروبا دلگیر ترنهمه دنیا بهم میگن نیستیتو راحت از عشقم گذشتیو بازم من آرزوم اینه برگردی پیشمهمیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشمکم کم گم میشماونروزی که خاطراتت از آرزوهات بیشتر بشهاون روز دیگه پیر شده قلب تو واسه همیشهتورو دیدم زیر بارون با تو خندیدن مثه یه خوابه واسه منکاش بازم خوابتو ببینمتو راحت از عشقم گذشتیو بازم من آرزوم اینه برگردی پیشمهمیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشمتو راحت از عشقم گذشتیو بازممن آرزوم اینه برگردی پیشمهمیشه تو ذهنم میمونی اما منتو خاطرات تو کم کم گم میشمکم کم گم میشم


/ 1 نظر / 17 بازدید
cloudy-marble

وای که من چقدر این موزیکو دوست دارم👌👌