و امان از ظاهراً با خردان

همه از زندگی فقط نامش را یدک می کشند

و از مفهوم آن فقط زنده بودن را می دانند

و میخواهند خود را فریب دهند که آری ما هم زنده ایم

ولی خودشان می دانند که این حقیقت را باوری نیست

پس چرا زنده ایم ، که زنده های مرده ایم

همه ادعا می کنند که عاشقند 

همه وانمود می کنند که با محبتند

ولی دریغا هیچکدام نمی دانند

که معنای حقیقی عشق یعنی چه

و چنان آن را به لجن کشیده اند

که از نام مقدسش بوی تعفن برخاسته است

همه جا ناپاکی ، همه جا نیرنگ و تظاهر

و امان از ظاهراً با خردان

که چیزی از آنها نمی گویم

ـ و امان ـ

امان از مردمی که من هم یکی از آنانم.

/ 0 نظر / 39 بازدید