وقتی که

وقتی که درها بسته و همه چیز بی صداست

وقتی که خنجر نگاهت بر روی گلوی ناله هاست

وقتی دیدی همراه صدای باد صدای غمگینی می آید

وقتی که از گذر ثانیه ها خسته شدی

و نگاه و دلت از همه آیینه ها گرفت

وقتی که دلت گرفت و خواستی گریه سر کنی

و شب را با گریه هایت سحر کنی ، گریه کن

به یاد عشق گریه کن ، به یاد تنهایی گریه کن

به یاد صداقت ، دوستی ، محبت و قلب های شکسته

به یاد پاییز زندگانی گریه کن

به یاد پاییز باش ، که تا مرگ فاصله ای نیست.

/ 0 نظر / 42 بازدید