خیلی تلخه احساس کنی مثل شمعی 
فقط وقتی برق نیست بیان سراغت و بعد با یه فوت 
خاموشت کنن

/ 0 نظر / 4 بازدید