بی هیچ صدائی می ایند                                                                                       زمانی که نمیدانی                                                                                             در دلت یک مزرعه ارزو می کارندو...                                                                      بی هیچ نشانی از دلت می گریزند                                                                        تا تمام چیزی که به یاد می اوری                                                                        حسرتی باشد به درازای زندگی                                                                          چقدر بی رحمند رویاها....... 

/ 0 نظر / 3 بازدید