دیوانگی

درد تنهایی کشیدن

 

مثل کشیدن خط های رنگی روی کاغذ سفید

شاهکاری می سازد به نام دیوانگی....!!

و من این شاهکار را به قیمت همه ی فصل های 

قشنگ زندگیم خریده ام....!!

تو هر چه می خواهی مرا بخوان

دیوانه,خود خواه,بی احساس...

نمی فروشم!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید