به همین سادگی

ای رویا نشین خوابهای من

از گذرگاه خیال که می گذرم

ترا با تن پوشی از گلهای یاس می بینم

که در کنار ترانه های سروده شدهء دلم
.
زیر باران خاطره هایم

با چشمانی به عمق دریا

نگاهم میکنی و مرا بسوی خود می خوانی
.
و من با گامهایی به وسعت

تمام عاشقانه های دلم

به سوی تو می شتابم

تا فاصله ها را در پس

پرده های زمان کم کنم

و تو را ای رویاهای شبانه ام

در آغوش بگیرم

و لحظه ای هر چند کوتاه

در تو گم شوم

و تمامیِ ِ زمزمه های عاشقانه

را در گوشت نجوا کنم

وبگویم از این همه

و آن همه فقط

ترنم تو را می خواهم وبس

به همین سادگی

/ 0 نظر / 42 بازدید