دلــــم بالــکنی می خواهـــد رو به شهـــر...

 

و کمی بـاد خنکــــ و تاریکـــــی ...

 

یکــــ فنجان بــزرگــــ قهوه ...

 

یکـــ جرعه تـ♥ـو ... یکــــ جرعه من ...

 

و سـکوتـــی که در آن دو نگـــاه گـــره خـــورده باشـــد ...

بی کلام...

 

میـــــدانی...!؟

 

دلــــم یک "من" می خواهــد بـــرای تــو...

 

و یک "تــو" تـــا ابــــد بــرای من ...

 

و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من...

/ 0 نظر / 3 بازدید