دلم می‌گیرد از آدمها...

دلم می‌گیرد از آدمها... 

دلم می‌گیرد از آدم هایی که کر میشوند

 که نشنوند فریاد شکستنت را

 کور میشوند که نبینند تنهایت را

 بی‌ قلب میشوند که حس نکنند نیازت را 
چه دلگیرم از آدمها

 آدمهای که همیشه کسی‌ بود به وقت تنهایی و نیازشان

 اما حال آنها نیستند برای همان آدمها به وقت بی‌ کسی‌شان

چه سخت است آدم بودن و چه دردناک است آدم باشی‌ اما تنها

/ 0 نظر / 79 بازدید