کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت

 

مـــی دانــســـتـــــــــ

 

ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان

 

تحـــمـــل خــویــشتــن استــــ . . .

[ ۱۳٩۳/٥/٢٤ ] [ ۸:٥٧ ‎ب.ظ ] [ حمید ش ]